Диагностика на автомобили

диагностика на автомобили

От какво се управлява електрическата система на автомобила

Почти на всички съвременни леки автомобили, микробуси и камиони, електрическата система се управлява от автомобилен компютър. Повечето автомобили с мощност по голяма от двеста конски сили, са оборудвани с компютри повече от двадесет на брой. Те извършват постоянна диагностика на системите в автомобила и събират технически данни за предварително диагностициране на проблемите. Всяка отделна електрическа система на автомобила е свързана със самостоятелен компютър, който се грижи за диагностика на автомобили и тяхната работа. Тези автомобилни компютри се наричат още контролни модули които събират живи данни и информация за състоянието на системата. Информацията се предоставя във вид на ДТС грешки и проверка на функциите на управляемите елементи. Авто диагностичният скенер, показва всички грешки и работоспособността на определена електрическа система на автомобила. По този начин специалистите откриват проблема на автомобилите и ги отстраняват бързо. Ако се появят проблеми в системата на автомобила потърсете специализираните автосервизи в София.

Какво да направим ако автомобилът влезе в авариен режим

Ако автомобилът ви влезе в авариен режим, или светне чека в таблото, трябва да потърсите услугите на специализиран автосервиз. В него ще Ви направят пълна автомобилна диагностика. Специалистите съветват, на всеки 20 000 километра да се извършва пълна автодиагностика и техническо обслужване на автомобила. За целта трябва да посетите специализиран автоцентър за диагностика. За да се направи пълна диагностика на автомобила, трябва диагностичният уред да се свърже към електрическата система на колата. Диагностичният уред се свързва посредством кабели, наречени още USB системи и OBD адаптери. Те се свързват с централния компютър и извършват самата автодиагностика на автомобила. Буксите за свързване към електрическата система на различните видове автомобили, се състоят от различни видове адаптори. Някои от тях се предлагат с високо качество и сигурност. А други с ниско качество които крият огромни рискове за автомобила. Професионалните специализирани сервизи, препоръчват работа с оригинална диагностика за автомобили.

До какво води неправилната диагностика с неоригинални кабели

Тези кабели се разделят на няколко вида групи. Оригиналните адаптори предоставят разширени функции които конфигурират в електрическите системи на автомобила. Извършването на автомобилна диагностика с неоригинални кабели, може да доведе до сериозни повреди в електрическата система на автомобила. Незнанието от страна на клиентите, води до двойно по-скъпи ремонтни дейности. Понякога клиентите се опитват да отстранят повредата, като изключват букси, които след това веднага вкарват грешки в компютъра. Клиентите започват да сменят части по автомобила, които в последствие се оказват че са напълно здрави. По този начин клиентите губят своето ценно време, пари и нерви. Тука трябва да отбележим, че автомонтьора който извършва диагностиката на автомобила, трябва да притежава професионално оборудване. Той трябва да може да работи ефикасно с нея. Точната компютърна диагностика, ще ви спести нерви и разходи.