Диагностика на камиони

диагностика на камиони

Компютърна авто диагностика на камиони

В днешни времена, електрическата система на всички съвременни камиони се управлява от автомобилен компютър. Повечето камиони със мощност по голяма от четиристотин конски сили, са оборудвани с повече от четири броя компютри. Те извършват постоянна самодиагностика на системите в камиона и събират технически данни за предварително диагностициране на проблемите. Всяка отделна електрическа система на камиона е свързана със самостоятелен компютър, който се грижи за диагностиката и работата на камиона. Тези компютри за камиони се наричат още контролни модули които събират живи данни и информация за състоянието на системата. Информацията се предоставя във вид на ДТС грешки и проверка на всички функции на управляемите елементи. Автодиагностичният скенер, показва абсолютно всички грешки и работоспособността на определена електрическа система на камиона. Диагностиката прочита всичките системи.

Какво трябва да направите ако камиона влезе във авариен режим

Ако камионът ви влезе в авариен режим, или светне чека в таблото, трябва да потърсите услугите на специализиран автосервиз. Във този автосервиз ще Ви направят пълна диагностика. Специалистите съветват, на всеки 50 000 километра да се извършва пълна автодиагностика и техническо обслужване на камиона. За целта трябва да посетите специализиран автоцентър за диагностика на камиони. За да се направи пълната диагностика на камиона, трябва диагностичният уред да се свърже към електрическата система на камиона. Диагностичният уред се свързва посредством кабели, наречени още USB системи и OBD адаптери. Те се свързват с централния компютър и извършват самата автодиагностика на камиона. Буксите за свързване към електрическата система на различните видове камиони, се състоят от различни видове адаптори. Някои от тях се предлагат с високо качество и сигурност, а други със ниско качество които крият рискове.

Диагностика на камиони

Тези кабели се разделят на няколко вида групи. Оригиналните адаптори предоставят разширени функции които конфигурират в електрическите системи на камиона. Извършването на диагностика на камиони с неоригинални кабели, може да доведе до сериозни повреди в електрическата система на камиона. Незнанието от страна на клиентите, води до двойно по-скъпи ремонтни дейности. Понякога клиентите се опитват да отстранят повредата, като изключват букси, които след това веднага вкарват грешки в компютъра. Клиентите започват да сменят части по камиона, които в последствие се оказват че са напълно здрави. По този начин клиентите губят своето ценно време, пари и нерви. Тука трябва да отбележим, че автомонтьора който извършва диагностиката на камиона, трябва да притежава професионално оборудване. Той трябва да може да работи ефикасно с нея.