Стартер на автомобила

стартер на автомобила

От какво се състои стартера на автомобила

Стартерът е проектиран да стартира двигателя на автомобила. Стартер на автомобила се състои се от три основни части. Електродвигател с постоянен ток, реле на прибиращо устройство и задвижваща предавка с прекъсващ съединител. Електродвигателите се използват с електромагнитно възбуждане или с възбуждане от постоянни магнити. Последните са по-модерни. Те са по-компактни, по-прости, консумират по-малко ток и имат по-висока скорост на въртене, но по-нисък въртящ момент. Следователно в дизайна на такива стартери допълнително се въвежда скоростна кутия за увеличаване на въртящия момент. Редуктор – планетарен, състоящ се от три предавки, въртящи се около централна предавка. Конструкцията на електродвигателя включва ротор, въртяща се част и статор, неподвижна част. Захранването се подава към ротора с помощта на плъзгащи пружинирани контакти – четки.

Работа на стартера на автомобила

Токът, изразходван от стартера по време на работа, е в диапазона от 100-200 ампера. А при движение в студено време може да достигне 400 – 500 ампера. Ето защо не се препоръчва да държите стартера за повече от 10-15 секунди. Електромагнитното реле е проектирано да захранва електромотора и да захранва предавката на маховика. Когато ключът за запалване се завърти в положение „Старт“, захранването се подава към контактите на релето. В този случай веригата на захранване на електродвигателя се затваря и релерът за закрепване през задвижващия лост влиза в предавката с маховика. В по-модерните стартери соленоидното реле освен основната намотка има и задържащо реле. Тази допълнителна намотка е предназначена да намали консумирания от стартера. Тъй като за поддържане на релето е необходим много по-нисък ток, отколкото за стартирането му.

Действие на стартер на автомобила

Еднопосочен съединител предпазва стартовия двигател от счупване след стартиране на двигателя. Веднага след като скоростта на въртене на коляновия вал надвиши скоростта на въртене на стартера, маховикът изключва задвижващото зъбно колело и вала на двигателя. Неизправности на стартера. Няколко „лоши съвета“ как бързо и ефективно да деактивирате стартер. Когато завъртите ключа за стартиране, стартерът не се включва. Акумулатора е изтощен или неизправен. Заредете или сменете акумулатора. Селекторът на предавките не е в положение P или N, за автоматична трансмисия. Превключете в положение P. Няма контакт на заземяващ проводник с мотора.

Деактивиране на стартера на автомобила

Проверете надеждността на контакта с масата, почистете контакта, затегнете болтовете на заземяващия проводник. Най-добрият начин е класически. След стартиране на двигателя, ако продължите да държите ключа в положение „Старт“. Можете да прецените правилността на вашите действия по характерния скрип. При това действие или стартера ще се повреди или има опастност да се запали елекстрическата инсталация. Ако не сте садист по природа, тогава можете да ускорите повредата на любимия си стартер и въртите двигателя до 3000-4000 оборота в минута. Със съотношението на броя на оборотите на маховика и стартера някъде средно 1 / 20, не е трудно да се изчисли скоростта. Бендикса изтегля вала с планетарна предавка и котва.

Повреда на стартер на автомобила

След това въртящият се колектор на котвата яростно изтрива остатъците от четките на прах за няколко секунди, а самата котва се нагрява до синкав цвят. Случва се така, че държачите на четките дават на късо, пластмасовият пръстен на ротора се разпада на малки парчета и дори корпусът на стартера се счупва ! Накратко, когато вместо шум, стартерът започне да прави неясно хриптене се получава лек пушек изпод капака и процедурата може да се счита за завършена. Това трябва да отнеме най-много пет минути! Отбелязваме също, че неизправният превключвател за запалване често поема отговорността за тази операция. Особено при дизелови двигатели, където стартерите като правило имат висока мощност и съответно през заключващите контакти преминава значително по-големи токове. Поради което контактите изгарят с течение на времето.