Чип тунинг на двигателя

чип тунинг на двигателя

Чип тунинг на двигателя на автомобила

Настройката на чип тунинг на двигателя е промяна в характеристиките на двигателя на автомобила. Чрез промяна на калибровките на програмата на блока за управление на двигателя. Работата на двигателя е вечен компромис между много параметри, норми, нужди и възможности. Основните критерии за разработчиците на софтуер за контролери за впръскване днес са ефективност, живот на двигателя и токсичност на отработените газове. Всяка година по-строгите стандарти за нивото на токсичност на изгорелите газове на двигателя принуждават разработчиците да превключат ICE на работа с повече постни смеси и да инсталират каталитични конвертори на вредни емисии в отработените газове. И строга система за мониторинг на нивото на вредните емисии в атмосферата. В домашните системи вече се използват едно – EURO 2 и двустепенни, EURO 3 системи за управление. От страна на потребителите изискванията за автомобила също са взаимно изключващи се.

Как се прави чип тунинг на двигателя

Висока мощност, голям и равномерен въртящ момент, надеждност и огромен ресурс. С всичко това е желателно колата да се зарежда с най-евтиното гориво и да има минимален разход. В света обаче няма свободни чудеса, подобряването на някои параметри винаги влошава други. Електронният контролен блок за впръскване и запалване съдържа програма, алгоритъм за неговата работа. Микропроцесорната програма се съхранява в ROM, памет само за четене и представлява действителната програма за обработка на данни или софтуер. Калибрирането за различни режими на работа на двигателя. Стартов, икономичен, мощност, празен ход, преходен е различно и се използва в зависимост от режима, в който двигателят работи. Управляващият блок, приемащ сигнали от различни сензори, контролира работата на задвижващите механизми, за да осигури оптимална работа на захранващия блок.

Параметри на чип тунинг на двигателя

Необходимите параметри за управление на задействащите механизми се изчисляват в съответствие с получените данни и корекционни коефициенти, вградени в ROM. Чрез промяна на данните за ROM, калибриране можем да повлияем на работата на почти всеки задвижващ механизъм, чиято работа се контролира от компютъра. За да получите други характеристики на мощността, можете да промените времето за запалване, времето за инжектиране, да деактивирате или промените режима на работа на системите. Които контролират токсичността на отработените газове. В допълнение можете да промените оборотите на празен ход, максимално разрешената скорост на двигателя и множество други параметри. Значителна ли е ролята на тези промени за получаване на максимална мощност от двигателя ? Не, ръстът му може да бъде 5-8 %. Изключение правят чуждестраннит“ двигатели с турбо, задушени от екологичните стандарти. Където без особени затруднения можете да получите увеличение от 20% или дори повече.

Настройки на чип тунинг на двигателя

Практиката за настройка на чипове. Създаването на серийна програма за управление на двигателя за конкретен автомобил. С неговата маса, трансмисионни съотношения, тип двигател, фази на разпределение на газа, всмукателни и изпускателни системи и накрая, целта му е много работа, която се извършва от широк кръг специалисти и приблизително изисква от един до два човекочаса разходи. Всяка програма за управление отговаря на някаква обективна функция. Дефинирана за производствен автомобил. Тази обективна функция или с други думи целта на настройката трябва да отразява компромис между конфликтни качества. Като икономия на гориво и динамични показатели, еластичност и отзивчивост, екология и мощност. Всички основни характеристики на двигателя обаче се определят от неговия дизайн. Това са работният обем, фазите на разпределение на газа, конструкцията на газоразпределителния механизъм и горивната камера.

Режим на работа на чип тунинг на двигателя

Видът на всмукателните и изпускателните системи, наличието или отсъствието на суперзаряд. Ролята на програмата се свежда до точното съответствие на контролните параметри на това, което механизмът изисква в различни режими на работа. Затова за повечето двигатели програмата за управление е служител на механизма. Той трябва правилно да измерва количеството въздух, постъпващ във всеки цилиндър на двигателя. С един ход на всмукването и в съответствие с него и други параметри, като скорост, положение на дросела, температура на двигателя и входящия въздух, количеството кислород в отработените газове, наличието на детонация и други. Задайте основните параметри за управление, количество на горивото и времето на запалване и спомагателни, фаза на впръскване, обороти на празен ход, положение на рециркулационния клапан, степен на продухване на адсорбера.

От какво зависи мощността на двигателя

За да се разбере какво може да се постигне и какво не, чрез промяна на програмата за управление, унищожавайки самия компромис, е необходимо да се разбере, че въртящият момент и съответно мощността силно зависят от скоростта на въртене на коляновия вал. С увеличаване на скоростта на празен ход моментът се издига, достига максималната си стойност и след това пада. Необходимо е също така да си представим, че ускорението, което водачът чувства със гръбначния мозък на седалката на ускоряваща кола, не е максималната мощност. Посочена в техническия лист, а по-скоро въртящият момент, преобразуван от трансмисията в сцепление. Максималната мощност е енергийният параметър на двигателя, който определя главно максималната скорост по смисъла на стандартните настройки. За атмосферен двигател е възможно да се увеличат оловните ъгли, като по този начин се получи в края на хода на компресия малко по-високо налягане и в резултат на това по-голям момент.

Как действа чип тунинг на двигателя

Вярно, това води до факта, че запасът от съпротивление на удар, определен от производителя, ще бъде изразходван и вероятността от унищожаване на двигателя чрез почукване се увеличава. За да се предотвратят нежелани последици, обикновено се препоръчва да се премине към гориво с висок октанов рейтинг. Строго погледнато, това зависи от размера на запаса, заложен от проектанта. Понякога е толкова голям, че можете да използвате едно и също гориво. Освен това чувствителността на двигателя към времето за запалване е различна при различни скорости. По правило в областта на максимална мощност увеличението на ъгъла не води до увеличаване на момента. Но в повечето случаи това не е необходимо. Ако целта на настройката на чиповете е да подобри динамиката, по-важно е да добавите ускорение при средни и ниски скорости, които моторът преминава във всяка предавка.

Пояснение на чип тунинг на двигателя

Разбира се, програмата също така коригира таблиците за подаване на гориво и времето за запалване съответно. По този начин е възможно да се увеличи въртящият момент в целия диапазон на турбината със значително количество. Основното нещо е да не се превишава резерва на компресора по отношение на експлоатационните характеристики. Това важи както за бензиновите двигатели, така и за турбо дизелите. Ефектът е невероятен. Съотношението цена / резултат трябва да се признае като най-доброто за тези двигатели. Въпреки това, не можете да използвате допълнителни функции неограничено. При такова значително увеличение на енергията на двигателя се появява допълнително количество топлина и механично напрежение. Които не се вземат предвид от дизайнера на автомобила. Системите за смазване, охлаждане, охладител, вентилация и трансмисия в отделението на двигателя останаха същите. Следователно, можете да използвате допълнителна мощност, над стандартната, само с къси импулси.

Изисквания на чип тунинг на двигателя

Изискванията за качеството на дизела и октановия бензин стават все по-строги. По правило всеки, който се интересува или е чувал нещо за настройката на чипове, някак си разбира, че колата ще върви по-добре. От краткото обяснение по-горе е приблизително ясно как, колко и поради какво. Въпреки това винаги трябва да се отговори на въпроса какво ще се случи с ресурса и разхода на гориво. Ресурсът е прост въпрос. Ресурсът на двигателя се изразходва не от програмата, а от водача. Допълнителни функции на програмата. Само увеличен потенциал на водача. Колкото по-често натоварва двигателя, толкова по-бърз той извършва основен ремонт. Това важи дори за напълно стандартен автомобил. Понякога ресурсът на сериен автомобил се различава повече от два пъти от различните собственици. Това са последиците от различен стил на шофиране и различни условия на работа.

Разход на гориво на автомобила

Не натискайте газта без специална нужда и ще удължите живота на мотора. Разходът на гориво изисква известно обяснение. Всички съвременни програми за управление на двигателя са многорежимни. Те разбират водача и включват калибриране, което съответства на условията на шофиране. Например, ако се движим със спокойно темпо, настройките ще бъдат взети за икономичен режим. Ако започнем да ускоряваме интензивно, програмата, изпълнявайки волята на собственика, ще използва таблици за максимални натоварвания. Независимо от разхода на гориво. Що се отнася до настройката на компютъра, като правило режимът на управление на икономичността не се коригира. Всички параметри остават на серийно ниво. Само в принудителен режим дебитът ще бъде по-висок. Ясно е, че можем да получим допълнителна мощност само чрез изгаряне на допълнително гориво. Заключението предполага само себе си. Не оказвайте натиск върху газ без специална нужда и няма да излеете излишно гориво на пътя. Това важи и за всеки мотор.