Система на картерни газове

Система на картерни газове Системата за вентилация на картера е предназначена да намали емисиите на вредни вещества от картера към атмосферата. Когато двигателят работи, изгорелите газове могат да изтекат от горивните камери в картера. Картерът […]

Звукова система на двигателя

Звукова система на двигателя Почувствайте, че управлявате мощен автомобил, който ще ви позволи да имитирате звуковата система на двигателя. За разлика от активната изпускателна система, тази система възпроизвежда желания звук от двигателя през системата на […]

Активна изпускателна система

Активна изпускателна система Една от посоките на настройка на автомобила е акустичната настройка. Можете да получите мощен и благороден звук на вашия “железен кон” по няколко начина. Най-популярното решение е да се използва направо заглушител […]

Система за неутрализация

Система за неутрализация Екологичните изисквания за съвременните автомобили стават все по-строги. Само автомобилопроизводителите спазиха стандартите Евро 5, като влязоха в сила нормите на Евро 6, като катализаторът, филтърът за твърди частици и впръскването на гориво […]

Система за вторичен въздух

Система за вторичен въздух При бензиновите двигатели впръскването на вторичен въздух в изпускателната система е доказан метод за намаляване на вредните емисии по време на студените стартирания. Известно е, че за надежден бензинов двигател за […]

Рециркулация на газове

Рециркулация на газове Системата за рециркулация на отработените газове (EGR – рециркулация на отработилите газове) е предназначена за намаляване на азотните оксиди в отработените газове чрез връщане на някои от газовете към всмукателния колектор. Азотните […]

Сензор за азотни оксиди

Сензор за азотни оксиди Сензор за азотен оксид или NOx сензор се използва за откриване на азотни оксиди (азотен оксид, азотен диоксид, азотен оксид и др.) В отработените газове. Сензорът се използва в изпускателната система […]

Ламбда сонда

Ламбда сонда Ламбда сонда, или сензор за концентрация на кислород се използва за определяне на количеството кислород в отработените газове. За да се осигури ефективна (икономична и екологична) работа на двигателя с вътрешно горене, съотношението […]

Шумозаглушител

Шумозаглушител Шумозаглушителят е важен структурен елемент на изпускателната система , без който работата на модерен автомобил е просто невъзможна. Автоглушителят изпълнява следните основни функции: намаляване на шума в отработените газове; преобразуване на енергия в отработените […]

Филтър за твърди частици

Филтър за твърди частици При пътническите автомобили с дизелов двигател в състава на изпускателната система от 2000 г. насам се използва филтър за твърди частици. С въвеждането на стандартите Евро-5 през януари 2011 г., използването […]